ROT-avdrag

De flesta privata fastighetsägare har möjlighet att söka skatteavdrag för ROT-arbeten.

Maximalt kan man få 50 000 kronor i avdrag per år. Avdraget gäller för arbetskostnadsdelen av tjänsterna och normalt beviljas avdrag för 50% av arbetskostnaden. Ni kan läsa mer om ROT-avdrag på Skattemyndighetens hemsida: www.skatteverket.se

Tänk på att det alltid är upp till Er som fastighetsägare att ange om Ni vill utnyttja ROT-avdraget, gärna redan vid beställningen men senast då våra anställda anländer till Er villa eller bostadsrätt. Vi behöver personnummer på fastighetsägaren samt fastighetsbeteckningen.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12