Filmning & Rörinspektion

Vi inspekterar och filmar era avlopp

Har du problem med återkommande stopp i avloppen kan en rörinspektion hjälpa dig att ta reda på varför. Det är också bra att då och då göra en besiktning av rörens skick även om inget akut har inträffat. Då hittas eventuella osynliga fel och man kan enkelt förebygga framtida skador. En inspektion kan även göras inför reparationer eller stambyten.
En rörinspektion är även bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att vi kan säkerställa att allt är OK innan rören byts.
Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar eller föremål i ledningarna.

Vid återkommande eller akuta stopp är den effektivaste och billigaste åtgärden att filma rören för att lokalisera felet. Därefter är det lätt att bestämma lämplig åtgärd för att lösa situationen.
Spoltec har kameror som täcker rördimensioner från 20 till 600 mm.
I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion. Ni kan givetvis få resultatet av filmningen sparat på USB eller DvD.

Syftet är att undersöka att objektet överensstämmer med ställda krav, genom observation och bedömning, vid behov kompletterande mättning eller provning. Redovisning av observationer skall ske i ett inspektionsutlåtande.
Vi på Spoltec använder ett program som ger lätt överskådliga inspektionsutlåtande.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12