Oljeavskiljare

Besiktning och renovering av oljeavskiljare samt tankar och bassänger

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med lägre densitet än vatten. Det kan gälla anslutning till spillvatten från t.ex. bensinstationer, tvätthallar, spolplattor, verkstäder, garage, P-platser, lantbruk m.m.
Efter oljeavskiljaren leds vattnet vidare till ett reningsverk på plats eller till ett kommunalt reningsverk. Vi har alla ett ansvar att se till att spillvattnet inte orsakar miljöföroreningar.
Det finns många regler kring hur oljeavskiljare ska installeras och användas. För att värna om miljön ska ni vara noga med vem som får förtroendet att tömma och renspola oljeavskiljaren när detta är dags.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12