Serviceavtal Oljeavskiljare

Tömning- och Serviceavtal För Oljeavskiljare

Serviceavtal

Som ägare till en fastighet eller verksamhet försedd med oljeavskiljare har man ett stort ansvar att garantera avskiljarens funktion. Det kräver kunskap, erfarenhet och kompentens att underhålla anläggningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Med Spoltec’s Serviceavtal för Oljeavskiljare så erhåller du en bekymmersfri tillvaro när det gäller tillsyn, underhåll, kontroll och besiktning av din oljeavskiljare. Vi är auktoriserade av branschorganisationen Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretag (STOR) att kontrollera och besiktiga oljeavskiljare utifrån kommuners och miljöförvaltningars krav samt enligt Naturvårdverkets riktlinjer och Standard SS-EN 858.

 

 

Detta kan ingå i ett serviceavtal (exempel)

• Tömning och transport av avfallet till Sydsav i Malmö av godkänd transportör.
• 6 mån besiktning av enheten i samband med tömning.
• Rapport på fakturan lämnas på utförda arbeten.
• Renspolning av utgående och inkommande ledningar.
• Loggbokföring med all historik digitalt.
• Renspola hela golvsystemet i samband med tömning.
• Provtagning av vatten från alla avskiljare utförs 1 gång årligen.
• I samband med detta serviceavtal ingår 10% på samtliga tjänster enligt prislista.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12