Serviceavtal

Teckna ett serviceavtal med Spoltec för att undvika obehagliga överraskningar!

Serviceavtal

Kvaliteten på underhållet är helt avgörande för avloppssystemets livslängd. Spoltec har lång erfarenhet och stor kunskap om underhåll/renovering av alla förekommande avloppssystem. Med Spoltec som samarbetspartner får ni tillgång till våra specialister inom avlopp och relining. Vi utvecklar serviceavtalet utifrån era önskemål samt fastighetens behov, med funktion och ekonomi i focus.

Om ni byter styrelse

Vår erfarenhet säger oss att vid byte av styrelse i föreningen får den nya styrelsen nästan alltid problem med uppgifter om vad som verkligen är gjort med avloppet. Är något relinat? Har någon renovering gjorts? När underhållsspolades det senast? Det är då Spoltec kommer in i bilden. Vi loggar allt som sker i vårt ärendehanteringsprogram med lägenhetsnummer, samt sparar alla filmer som tagits i fastighetens avloppssystem.

Detta kan ingå i ett serviceavtal (exempel)

• Kundservice dygnet runt.
• Personlig handläggare av era ärenden.
• Statistik per kalenderår för felavhjälpande åtgärder.
• Rabatt på alla våra tjänster.
• Tillgång till projektledning för eventuell relining eller stambyten.
• Datalagringsgaranti; vid eventuellt avslutat kontrakt finns all data lagrad i minst sju år.
• Fast pris på underhållsspolning samt renovering.

Detta kan också ingå om ni tecknar serviceavtal med oss

• Årligt möte med vår korrosionsexpert för bedömning av konditionen på era avlopp.
• Uppförande av underhållsplaner där vi går igenom vad som bör åtgärdas under en längre      tidsperiod.
•Inställelsetid på max 1 timme vid akuta situationer.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12