Växjo

Relining Växjo

Spoltec besitter stor erfarenhet inom relining och grundlig kompetens för att kunna hjälpa er i Växjo med allt kring avloppspolning och relining.

 

Vad är relining och hur kan vi hjälpa er?

Enkelt uttryckt innebär en relining att ett nytt rör gjuts inne i det gamla. Relining är ett komplement till traditionellt byte av rör, och används i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark.

Varför väljer man relining istället för att göra ett traditionellt rörbyte/stambyte?

Många av de större rören, dvs stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta gör att vid ett stambyte så måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de gamla rören. Ingripandet är omfattande och arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt.

Relining däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila/blottlägga rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall relinas. Ytterligare fördelar med relining är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade störningar.

I ett historiskt perspektiv har det krävts omfattande ingrepp i kök och badrum för att frilägga vatten- och avloppsledningar. Nu finns det en alternativ lösning på detta.

Fortfarande är arbete med rörledningssystem ett avancerat hantverk, men idag kan arbetet göras utan bilning och större åverkan på kök och badrum. Kort sagt, tekniken har hunnit ikapp problemet och skapat andra och bättre förutsättningar att leverera ett bra resultat till kunderna helt utan användning av Bisfinoll eller Epoxi om man vill det.

Den viktigaste frågan som ska ställas först är:


Finns det verkligen ett system som klarar alla krav som marknaden kräver på täthet, slitage och säkerhet – utan att göra traditionella stambyten?

Svaret är utan vidare Ja, förutsatt att man anlitar en auktoriserad installatör och använder sig av material som är identifierade, testade samt har en spårbarhet genom hela produktionen.

Allt som blir utfört är spårbart helt vägen igenom projektet. Det kan vi med vårt system.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12

r

Med hjälp av Spoltec’s kompletta System – ett system för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50år, så även i alla förgreningar.