Relining

Relining i Malmö, Skåne

Snabb och väldokumenterad metod för ledningsrenovering.

Spoltec’s System – Är bättre än stambyte

Relining – För dig som vill slippa kostsamma stambyten.

 

Vad är relining?

Enkelt uttryckt innebär en relining att man gjuter ett nytt rör inne i det gamla. Relining är ett alternativ till traditionellt byte av rör, och man använder det i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark.

Varför väljer man relining istället för att göra ett traditionellt rörbyte/stambyte?

Många av de större rören, dvs stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta gör att vid ett stambyte så måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de gamla rören. Ingripandet är omfattande och arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt.

Relining däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila/blottlägga rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall relinas. Ytterligare fördelar med relining är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade störningar.

Ur ett historiskt perspektiv har det funnits omfattande ingrepp i kök och badrum för att frilägga vatten- och avloppsledningar. Nu har vi en alternativ lösning på detta!

Fortfarande är arbete med rörledningssystem ett avancerat hantverk, men idag kan man göra arbetet utan bilning och större påverkan på kök och badrum. Kort sagt, tekniken har hunnit ikapp problemet och skapat andra och bättre förutsättningar att leverera ett bra resultat till kunderna helt utan användning av Bisfinoll eller Epoxi om man vill det.

Den viktigaste frågan som ska ställas först är:

Har vi verkligen ett system som klarar alla krav som marknaden kräver på täthet, slitage och säkerhet – utan att göra traditionella stambyten?

Svaret är utan vidare Ja, förutsatt att man anlitar en auktoriserad installatör och använder sig av material som är identifierade, testade samt har en spårbarhet genom hela produktionen.

Allt som blir utfört är spårbart helt vägen igenom projektet. Det kan vi med vårt system.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12

r
Med hjälp av Spoltec’s kompletta System – ett system för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50år, så även i alla förgreningar.

Vår metod

Steg 1. Information

Först av allt informerar vi alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

Steg 2. Inspektion och spolning

Med videokamera görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan. I många fall måste vi börja med att spola ledningssträckningarna rena från gamla segment innan ledningsnätet filmas.

Steg 3. Rensning

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Givetvis lägger vi ut skyddspapper på de ytor vi arbetar. De boende behöver ej flytta från sin lägenhet under arbetets gång.

Steg 4. Nya rör med flexibla foder

Nu går vi in och bygger de nya självbärande rören i de gamla. Med hjälp av vrängning (tryckluftsteknik) monteras förtillverkade rör invändigt i de befintliga. Det nya röret sätts under tryck och härdas. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter kan där monteras en skräddarsydd grenförstärkningen med invändig monteringsteknik.

Steg 5. Dokumentation

När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på de nya rören genom att vi sänder ner en kamera för inspektion. Alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

Steg 6. Överlämning

Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.​

Flexibla foder – strumpmetoden

Ett Spoltec foder är tillverkat av polyester som impregneras med plast-harts. Fodret tillverkas i varierande längder och dimensioner med varierande godstjocklekar allt efter kravspecifikation.

Vid installation med luft kan längder på flera meter renoveras i en installation. Tack vare det skarvfria fodret och den släta ytan bibehålls den hydrauliska kapaciteten trots viss areaminskning till följd av fodrets godstjocklek.

Efter att strumpan är på plats tillsätts en extern energi, såsom vatten eller ånga, vid uthärdning kan man styra härdningstiden som man vill, från 2-3 timmar och uppåt.

Vidare blir slutresultatet av strumpan ett hermetiskt rör vilket innebär att man måste fräsa hål i alla anslutningar, i vilka man sedan kan placerar speciella grenrörsförstärkningar i.

Foder är det seriösa sättet att infodra dina ​gamla avloppsledningar och är en viktig del när du gör en relining.

​Rör och grendelar består av ett rörämne av 100% polyesterfiber med invändig PU-Coating. Fibern impregneras med högvärdig härdplast av olika sorter. Vi kan renovera utan Bisfinol och Epoxi. Rör och rördelar monteras i ohärdat tillstånd och självhärdar till bruksfärdig hårdhet. Röret uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfastighet, täthet och funktion utan stöd från det befintliga röret. Rör och rördelar är möjliga att ansluta till MA-systemet och normalt förekommande plaströrsystem. Som en extra trygghet erbjuder vi våra kunder hela 10-års garanti på våra arbeten.

Användningsområde

Infodring med luft är lämpligt i miljöer där varsamhet och hänsyn till omgivningen är extra viktigt. Tekniken är snabb och kräver liten arbetsyta och minimal störning. Infodring sker vanligtvis helt utan annan byggåtgärd och lämpar sig väl för olika ledningstyper, till exempel spill- och dagvattenledningar samt ventilationskanaler.

Enkelt utförande

Det mjuka fodret vrängs in i den defekta ledningen via en brunn eller renslucka med hjälp av tryckluft. Fodret letar sig fram genom ledningen och kan passera vinklar på upp till 90 grader. Fodret tar sig förbi såväl brunnar som riktnings- och dimensionsändringar.

Åtkomst till brunnar krävs inte i båda ändar av ledningssträckningen. När fodret väl är på plats härdas det. När fodret har blivit genomhärdat är det formstabilt och slitstarkt med en slät yta. Före och efter installationen inspekteras ledningssträckan via en TV-monitor. Servisledningar registreras och öppnas efter renoveringen med en så kallad cutter som är ett robotverktyg som användes till sticköppningar.

Lösplastmetoden

Även kallad sprutrelining När vi spraylinar går vi in med en sprutreliningmaskin som har ett roterande munstycke, samt en kamera. Genom det roterande munstycket slungas det ut lösplast i ett jämt tempo samtidigt som teknikern sakta och metodiskt arbetar sig igenom röret med maskinen. Kameran hjälper reliningsteknikern att ha kontroll så att lösplasten hamnar på alla rörets ytor och blir heltäckande. Här är det väldigt viktigt att teknikern har god kunskap och vana vid framförandet av maskinen då det är flödet på lösplasten och hastigheten på det roterande munstycket samt själva framförandet genom röret som måste stämma för att plastlagret skall bli jämnt. I många fall så krävs det en kombination av Liner och lösplast, den så kallade Hybridtekniken.

En kombination av flera tekniker. “Hybridtekniken”

Här går vi först in med strumpan som du kan läsa mer om under strumpmetoden. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare där dom ansluter. När detta är gjort sprutrelinas de mindre rören som är förlagda i golvet i badrum och kök. Vanligast är att man utför denna form av hybridteknik vid renovering av varierande storlekar av rör. Där man till exempel i första hand sätter strumpor i stammar och sedan sprutrelinar upp i avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar eller köksavlopp.

Bisfinol- och Expoxifri metod

I princip är det den samma metod som vanligt där vi använder plast-harts som inte innehåller miljöförstörande ämnen. Det är en mycket bättre metod för naturen och arbetsmiljön. Spoltec är ett av de första företagen i Sverige som kan utföra denna miljövänliga metod av relining.

Hållbarhet och kvalitet

Det har krävts många år av erfarenheter för att utveckla ett system som inte bara lever i fas med sin tid, utan också kan uppvisa kvalitéer som modern forskning stödjer.

Med hjälp av Spoltec`s kompletta System – ett systemet för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50 år, så även i alla förgreningar.

Med detta system – och genom att sätta grenrör – löser vi många problem som annars härrör till badrummet på traditionellt vis. Att sätta grenrör innebär överlägsna fördelar och borgar för en bibehållen kvalité över tid.

Några korta fakta om Spoltec’s System

• Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören.
• Kan levereras utan Bisfinoll-A eller helt utan Bisfinoll om så önskas.
• Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem
• Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.
Spoltec Södra AB underhåller vatten- och avloppssystem i alla typer av fastigheter i hela södra Sverige. Vi riktar oss både till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner samt industri. Vårt erbjudande sträcker sig från förebyggande arbete till jour för akuta uppdrag. Med välutrustade bilar och kompetenta medarbetare är vi snabba på plats – året runt, dygnet runt.

Rådgivning

Vi ställer upp med kostnadsfri rådgivning till våra kunder för att hjälpa Dig/Er med:
• Vilken metod är bäst?
• Vad passar oss bäst just nu?
• Vad är rätt pris?
• När är det rätt tid?

Vi kan renovera helt utan Bisfinoll som Epoxi. Spoltec Södra AB är ett innovativt företag som etablerades 1991. Spoltec arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Vi är verksamma i hela södra Sverige och större delar av Danmark med huvudkontor i Eslöv Och Redsted-M Danmark. En stor del av att renovera sina avlopp idag kan vara ett stort och svårt beslut, är det rätt metod, är det den bästa för mig, är det rätt pris, är det i rätt tid, ja det kan komma många fråga i samband med en renovering. Vår personal på Spoltec kan vara rådgivande för er i era val av metod och utförande så det blir en långsiktig lösning ni väljer till era projekt. Vi hanterar allt från fråga på telefon till större renoveringsprojekt / upphandlingar / samt försäkringskunder. Samt dokumentfilmning av tidigare utförda projekt.