Om Spoltec

Spoltec Södra AB

Vårt företag startades 1991 och verksamheten drivs idag vidare av en ägargrupp som har fokus på utveckling och nytänkande. Styrkan ligger i vår kompetenta personal, miljötänkande, garantier och säkerhet för våra kunder. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. För några år sedan utökade vi vårt utbud med ytterligare en tjänst i form av provtagning av vatten, oftast i samband med spolning och besiktning av oljeavskiljare.

Vi är certifierade provtagare och stolta över att kunna samarbeta med miljöförvaltningar runt om i Skåne.

Spoltec Södra AB är ett innovativt företag med lång erfarenhet av alla typer av avloppsystem och har kunder i hela Skåne och Halland. Vi går nu vidare med att erbjuda totalentreprenad inom avloppsrenovering och underhåll.
Bland annat, arbetar vi med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda både i mark och i fastigheter med spolningsteknik, renovering, relining, samt dokumentfilmning av delar eller hela anläggningar.

Nya tekniker och smarta lösningar

Vi kan erbjuda en ny teknik som innebär Bisfinol- och Epoxifria liners till renovering av avlopp. En teknik som är mycket innovativ på marknaden.

När Ni anlitar Spoltec Södra AB kan Ni känna Er trygga.
Vi nöjer oss inte med att bara åtgärda stopp, vi tar även reda på orsaken till varför det blir stopp. Med rätt utrustning kan vi hjälpa Er med Era avloppsproblem.

Spoltec är verksamma i hela södra Sverige och Danmark. Huvudkontoren är belägna i Eslöv samt Redsted-M i Danmark.

När man behöver renovera sina avlopps- och vattensystem står man inför stora val:
• Vilken metod är bäst?
• Vad passar oss bäst just nu?
• Vilket pris är rätt?
• När är det rätt tid?

Med vår kompetenta personal ställer vi upp med rådgivning för Ert val av metod och utförande så att ni kan välja en långsiktig lösning för projektet som skapar mervärde för Er fastighet.

Vår personal hanterar allt från telefonrådgivning till större renoveringsprojekt, upphandlingar samt försäkringskunder.

I slutändan handlar allt om en kompetent och serviceinriktad personal.

Vi skulle kunna tala länge om vår vagnpark, referenser och visioner, men i slutändan handlar allt om personalens kompetens och serviceförmåga.
För oss ligger fokus på vem Du som kund möter och vem du vill ge förtroendet att arbeta med just Dina projekt och sedan rekommenderar oss vidare.

Vår personal är vår största resurs. De är
• Skickliga yrkesmän
• Har hög social kompetens
• Ansvarsfulla för sina uppgifter
Samtliga anställda har ansvar för något i företaget.
Genom att var och en axlar detta ansvar bygger vi upp gemenskapen i företaget och förtroende hos kunden.
Vår verksamhet kännetecknas av ordning och reda och vi strävar efter att alltid göra rätt första gången och ständiga förbättringar genomsyrar vårt företag.

”Kunskap är viktig för oss och vi pratar gärna om att våra medarbetare är som en “bank”, för att “ta ut” måste man också “sätta in”.
På Spoltec ger vi därför alla våra medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas utifrån sina egna förutsättningar och företagets behov och mål. Vi är noga med att alltid låta oss inspireras av andra människor, företag och organisationer.

Välkomna.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12